OSSZ Zlín

Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín
Adresa: třída Tomáše Bati 3792, 762 61 Zlín
Telefon: +420 577 041 111
Fax: +420 577 041 103
Číslo účtu:
1011-7928661/0710 – důchodové pojištění OSVČ
11017-7928661/0710 – nemocenské pojištění OSVČ
21012-7928661/0710 – pro zaměstnavatele
Elektronická adresa podatelny: posta.zl@cssz.cz
ID datové schránky: imxadec

Úřední hodiny

  Klientské centrum   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 13:00   8:00 - 14:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
PhDr. Petr Špaček  ředitel OSSZ  +420 577 041 101 
Simona Střílková  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 577 041 530 
JUDr. Zdeněk Man  vedoucí odboru - Odbor sociálního pojištění  +420 577 041 200 
Ing. Michala Raichelová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 577 041 210 
Anežka Kubíková  vedoucí oddělení - Oddělení telefonických informací pro oblast nemocenského pojištění   +420 577 041 620 
Irena Prokopová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 577 041 260 
Bc. Jana Minaříková  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 577 041 280 
Jana Šestáková  vedoucí odboru - Odbor výběru pojistného  +420 577 041 300 
Bc. Eva Hotaříková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 577 041 310 
Mgr. Ladislav Moskal  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 577 041 350 
Věra Valentíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 577 041 400 
MUDr. Alena Kalábová  vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 577 041 723 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Pospíšilová Marie 577 041 420 marie.pospisilova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Otradovcová
Vítková
Horáková

Hana
Lucie
Ivana
577 041 230
577 041 235
577 041 232
hana.otradovcova@cssz.cz
lucie.vitkova@cssz.cz
ivana.horakova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Svobodová
Ševčíková
Marcela
Marie
577 041 240
577 041 244
marcela.svobodova@cssz.cz
marie.sevcikova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Rajnochová
Šmírová
Alena
Lucie
577 041 313
577 041 314
alena.rajnochova@cssz.cz
lucie.smirova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Mrázková
Daňková
Jana
Šárka
577 041 220
577 041 226
jana.mrazkova@cssz.cz
sarka.dankova@cssz.cz

 

 

Okres Zlín je okresem v Zlínském kraji. Jeho sídlem je město Zlín. Rozloha okresu je 1 030,2 km², počet obyvatel je 192 994 osoby (hustota zalidnění je 187 obyvatel na 1 km²). V okrese Zlín je 87 obcí, z toho 10 měst.

V rámci kraje sousedí na severu s okresem Vsetín, na západě s okresem Kroměříž a na jihu s okresem Uherské Hradiště. Z jihovýchodu je okres vymezen státní hranicí se Slovenskem.